Systemy Sygnalizacja Włamania i Napadu SSWiN

Systemy Sygnalizacja Włamania i Napadu SSWiN

W zakresie rozwiązań systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) stosujemy urządzenia zarówno technologicznie najbardziej złożone, jak systemy proste co pozwala na spełnienie oczekiwań każdego klienta w zakresie rozwiązań technicznych i oferty cenowej. Podstawą każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu jest centrala procesorowa obsługująca elementy liniowe (czujki podczerwieni, ultradźwiękowe, mikrofalowe, zbicia szkła, wibracyjne i kontaktronowe). Centrala pełni funkcję  nadzorującą cały system co pozwala na interpretację sygnałów z elementów „wykrywczych”  jako alarm włamaniowy oraz uruchomienie alarmowych sygnalizatorów akustycznych i urządzenia informujące Użytkownika o alarmie np. powiadamiania telefoniczne lub GSM.

Każdy system sygnalizacji włamani i napadu jest dostosowany do potrzeb danego klienta. Wykonujemy systemy autonomiczne (proste oraz bardziej złożone) lub systemy z możliwością integracji z systemami kontroli dostępu i telewizji dozorowej. W przypadku systemów zintegrowanych proponujemy wspieranie nadzoru programami wizualizacyjnymi.

Projektując i wykonując system bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby Użytkownika i dlatego też w niektórych przypadkach wykonujemy systemy sygnalizacji włamania i napadu zapewniające konieczności transmisji alarmu włamaniowego i napadowego do centrów interwencyjnych a alarmów technicznych do firm serwisowych.

Systemami uzupełniającymi ofertę w zakresie technicznego zabezpieczenia mienia są systemy kontroli dostępu połączone z rejestracją czasu pracy ograniczające dostęp do chronionego obiektu lub wytypowanych stref (pomieszczeń) wskazanych osób.

Jako firma posiadamy koncesję MSW oraz autoryzację Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” a nasi pracownicy posiadają wpisy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, co jest potwierdzeniem profesjonalizmu wykonywanych usług.