Izotopowa Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

W naszej ofercie odnajdą Państwo kompleksowe usługi związane z izotopową aparaturą kontrolno-pomiarową.

Do świadczenia przez nas usług dotyczących izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej  posiadamy wymagane przepisami zezwolenia i wiedzę.

Uprawnienia,  doświadczenie  i wykwalifikowana załoga stawiają nas w gronie niewielu firm  tej branży na rynku krajowym.

Od początku istnienia firmy w naszej ofercie znajdują się specjalistyczne usługi związane z izotopową aparaturą kontrolno-pomiarową, a w nich:

  • montaż
  • przegląd i konserwacja
  • pomiary dozymetryczne
  • kontrola szczelności
  • demontaż (w tym izotopowych czujek dymu)
  • transport
  • przekazanie na odpady promieniotwórcze

Posiadamy zezwolenia nr D-12829 i D-14237

wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na:

  • obrót, transport źródeł i odpadów promieniotwórczych, przechowywanie, obsługa w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej
  • obrót, transport, składowanie, obsługa w zakresie : instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł izotopowych czujek dymu nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) Z.I.S. NUKLID Wiesław Kasprzak. informuje, że prowadzona  działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wynikająca z posiadanych zezwoleń nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.