Systemy Sygnalizacji Alarmu Pożarowego SAP

Oferowane przez nas systemy są źródłem szybkiej i pewnej informacji o zagrożeniu pożarowym obiektu, stanie technicznym urządzeń SAP oraz przewidują możliwość współpracy z urządzeniami transmisji alarmów (UTA) za pośrednictwem których alarm pożarowy transmitowany jest do właściwych terytorialnie Jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Stosowane przez naszą firmę systemy wykorzystują najnowsze techniki detekcji, a konkretne projekty są kompromisem pomiędzy aktualnymi możliwościami technicznymi, a możliwościami finansowymi klienta, jednakże zawsze spełniają obowiązujące w naszym kraju przepisy i  normy.

Wszystkie stosowane w naszych rozwiązaniach urządzenia posiadają aktualne aprobaty i atesty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju. Zakres stosowanych rozwiązań to systemy funkcjonujące w oparciu o centrale konwencjonalne z czujkami dwustanowymi i otwartymi liniami dozorowymi lub systemy funkcjonujące w oparciu o centrale procesorowe z czujkami adresowalnymi wykorzystujące pętlowe tory transmisji. W zależności od wielkości obiektu stosujemy  systemu centralizowane lub systemy zdecentralizowane funkcjonujące w oparciu o połączenie sieciowe central.

W proponowanych rozwiązaniach technicznych coraz większą rolę przypisujemy integracji systemu wykrywczego z innymi systemami oraz sterowanie nimi w ramach poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku (systemy: DSO, oddymiania, zapobiegające zadymieniu, zamknięć otworów w elementach oddzieleń przeciwpożarowych, oświetlenia ewakuacyjnego, kontroli dostępu, odcięć pożarowych, stałe instalacje gaśnicze, windy osobowe i pożarowe) wg tzw. scenariusza funkcjonowania systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w razie pożaru obiektu.

Algorytmy sterowań realizowane są w oparciu o dozorowane moduły sterujące lokalizowane w samej centrali lub jako adresowalne elementy wykonawcze na pętlach dozorowych. Coraz częściej projektowanymi i realizowanymi systemami ułatwiającymi obsługę coraz bardziej rozbudowanych autonomicznych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego są systemy integracji, nadzoru i wizualizacji wykorzystujące protokoły transmisji cyfrowej proponowane przez poszczególnych producentów central.

Skontaktuj się z nami. Doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy system wg Twoich potrzeb, wymagań i obowiązującego prawa w tym zakresie