Instalacje Grawitacyjne do Odprowadzania Dymu i Ciepła (Instalacje oddymiania)

Wykonujemy instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła klatek schodowych obiektów użyteczności publicznej, jak i obiektów przemysłowych w oparciu o systemy klap oddymiających z napędem elektropneumatycznym lub elektrycznym.

Projektowane i wykonywane przez nas instalacje odprowadzania grawitacyjnego dymu i ciepła forsują innowacyjność rozwiązań oraz możliwość dopasowania do wszelkiego rodzaju obiektów z deklaracją kompatybilności z systemem sygnalizacji alarmu pożarowego oraz z wymogami estetycznymi i funkcjonalnymi stawianymi przez projektantów branży budowlanej.

Instalacje odprowadzania dymu i ciepła mogą funkcjonować jako systemy autonomiczne z własnymi elementami detekcyjnymi (czujki dymu) i ręcznymi przyciskami wyzwalającymi lub mogą być wysterowane z lokalnego systemu sygnalizacji alarmu pożarowego. Jeżeli instalacje oddymiające realizują również funkcję przewietrzania, rozwiązaniach proponujemy uzależnienia od ich działania od warunków pogodowych (wiatr, deszcz) poprzez stosowanie odpowiednich sensorów. Oczywiście instalacje oddymiania jako wspomagające akcję gaśniczą mogą być wizualizowane i nadzorowane dodatkowo przez integrujący system obiektowy.

Skontaktuj się z nami. Doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy system wg Twoich potrzeb, wymagań i obowiązującego prawa w tym zakresie.